Нет войне в Украине!
information contributeЮрiй Корженевський про прибульців на Україні


Найчастiше iнопланетних "екскурсантiв" помiчають у мiсцях, пов'язаних з iсторiєю України, або ж в улюблених мiсцях вiдпочинку укранцiв - у Карпатах й Кримських горах, неподалiк села Суботова, гайдамацького Холодного Яру, поблизу скiфських могил), на Хортицi...

... Розповiдям про вiзити чужопланетян можна вiрити або не вiрити. Але очевидцiв, якi бачили прибульцiв, дуже багато. Та й слiди вони залишають по собi такi, що людськими зусиллями їх не вiдтворити...

Навiщо вони навiдуються до нас? Чи завдають нам шкоди? А, може, навпаки, своїми вiзитами попереджають про небезпеку?
Усе про прибульцiв "Експрес" вирiшив розпитати уфолога, автора українського iнтернет-проекту "НЛО i секретнi проекти" Юрiя Корженевського.

Якi вони на вигляд?
 
- Насамперед, кого уфологи називають прибульцями? Звiдки вони до нас прибувають?

- Прибульцями вважаються позаземнi iстоти - екiпажi НЛО (нерозпiзнанi летючi об'єкти). Є багато пояснень їх походження. Бiльшiсть дослiдникiв сходиться на думцi, що це позаземнi форми життя, якi навiдуються до нас з космосу. Дехто каже, що це вiзитери з паралельних свiтiв, а є й прибiчники версiї, що прибульцi - нащадки дуже давньої земної цивiлiзацiї. I є противники всiх цих версiй. Вони упевненi, що НЛО й прибульцi -
це або плiд уяви людей, або надсекретнi вiйськовi проекти.

Та невже у безмежному Всесвiтi розумне життя є тiльки на нашiй планетi? Американський астроном Дрейк склав формулу, за якою можна визначити приблизну кiлькiсть технiчно розвинутих цивiлiзацiй, якi б могли шукати контакту з нами. За його формулою, в нашiй галактицi близько 100 мiльярдiв зiрок, з них мiльйон мають планети з технiчно розвинутими цивiлiзацiями. Навiть якщо ця формула неточна, хiба з такої великої кiлькостi
зiрок не знайдеться хоча би одна, що має технологiї, досить розвиненi, щоб дiстатися нашої планети?

- А як виглядають прибульцi зi слiв очевидцiв?

- Однi розповiдають про низьких на зрiст iстот iз сiрою шкiрою, з великими головами i чорними мигдалеподiбними очима. Iншi описують дуже схожих на людей iстот, але набагато вищих на зрiст, з атлетичною статурою i блакитними очима...

На основi усiх цих свiдчень уфологи видiлили три види прибульцiв: "сiрi" (greys), гiбриди" (hybrids), "скандинави" (nordics). I є "чупакабра", iстота, що перiодично з'являється в країнах Пiвденної Америки - у Перу, Бразилiї, Чилi.

-...?

- Чупакабра вночi нападає на беззахисних свiйських або диких тварин, висмоктує кров, iнколи - з нутрощами, i безслiдно зникає. Ця iстота може пересуватися i на чотирьох, i на двох лапах, i навiть лiтати. Лапи трипалi, з перетинками. Довжина тiла - 1,2 - 1,8 метра, маса - 50 - 60 кг. Має два довгi гострi iкла. Шкiра темно-коричнева. Очi овальнi, iз загостреними краями, червоного кольору.

Свiдки оповiдали, що перед появою чупакабри чи пiсля її зникнення неподалiк бачили НЛО, тому є версiя, що ця iстота - "хатня тварина" чужопланетян. Iншi кажуть, що це земна iстота - результат бiологiчних експериментiв на вiйськових базах.

Що ж до "сiрих" прибульцiв, то, можливо, вони прибули iз зоряної системи Zeta Reticulum (сузiр'я Сiтка, його видно у Пiвденнiй пiвкулi). Саме їх найчастiше бачать люди у всьому свiтi. 

"Сiрi" мають зрiст вiд одного метра двадцяти сантиметрiв до двох метрiв, масу тiла 30 - 40 кг, непропорцiйну голову без волосся, чорнi овальнi очi, на руцi - по чотири пальцi з перетинками. Статi не мають. Спiлкуються телепатично. Однi вважають, що вони допомагають людству, iншi, що саме "сiрi" викрадають людей для рiзноманiтних експериментiв.

"Гiбриди" - можливий результат поєднання ДНК "сiрих" i ДНК людей. Їхнiй зрiст уже 1,74 - 2 метри, маса тiла - 40 - 55 кг i трохи бiльша, нiж у людей, голова. Очi схожi на людськi, блакитнi, блiда шкiра. Мають жiночу й чоловiчу статi. Спiлкування вербальне i телепатичне. 

"Скандинави" походять з вiдомого скупчення зiрок Плеяди. Дуже схожi на жителiв скандинавських країн, мають на зрiст 1,74 - 2,3 метра, масу тiла - 55 - 110 кг, чоловiчу та жiночу статi. Спiлкування телепатичне. Дехто через велику схожiсть "скандинавiв" з людьми припускає, що вони є нашими далекими предками, якi колись переселилися на iншi планети. Також є здогадка, що цей вид прибульцiв конфлiктує iз "сiрими", бо тi, мовляв, хочуть впливати на розвиток людства, а "скандинави" оберiгають земну цивiлiзацiю, не втручаючись в її еволюцiю.

Плоди позаземного розуму

- Кажуть, є навiть спецiальна технiка захисту вiд прибульцiв, - невже вони такi небезпечнi?

- Пiсля зустрiчi з прибульцями в людей можливi психiчнi розлади, порушення координацiї рухiв, розлади зору, слуху, а також судоми, паралiчi тощо. Багато хто з очевидцiв втрачає пам'ять, дехто - назавжди.

Люди, якi пробували пiдiйти до НЛО, розповiдають, що, наближаючись, вiдчували дискомфорт, неспокiй, страх, у декого починалися судоми - аж до паралiчу, дехто непритомнiв. Ну а в декого пiсля контакту з прибульцями вiдкриваються надприроднi здiбностi (передбачення майбутнього, телепатiя, телекiнез, зцiлення важкохворих). Хворi можуть одужати, а здоровi - важко занедужати. 

Тобто наслiдки контакту з прибульцями непередбачуванi, тому уфологи радять усе-таки не наближатися до НЛО i прибульцiв, а спостерiгати за ними з укриття i при першiй-лiпшiй нагодi непомiтно покинути мiсце пригоди.

Ще на мiсцях посадки НЛО чи пiд дiєю їх променiв неадекватно поводяться годинники, компаси, електроннi прилади, глохнуть або дають збої мотори автомобiлiв, лiтакiв. Дивовижнi фiгури на полях - кола та складнi геометричнi рисунки, якi найкраще оглядати з висоти пташиного польоту, - теж слiди прибульцiв. Людськими зусиллями, за одну нiч, такого не вiдтвориш. А рослини, неприродно вигнутi на мiсцi цих знакiв, не перестають рости!

- Чи правда, що прибульцi частенько викрадають людей?

- Є багато свiдчень про викрадення людей прибульцями. Зазвичай пiсля таких подiй люди мало що пам'ятають. Однак увi снi чи з допомогою гiпнозу можуть вiдтворити тi подiї. 

Однi розповiдають про неймовiрнi "екскурсiї" на iншi планети, якi проводили їм прибульцi. Iншi свiдчать про жахливi експерименти, у них, розказують, забирали на дослiдження фрагменти шкiри, волосся, кров, слину, сперму, робили бiопсiю органiв чи вживляли у тiло мiнiатюрнi iмплантанти рiзноманiтної форми невiдомого складу i призначення. При ретельному медичному оглядi цих людей свiдчення їх, буває, пiдтверджуються...

- Чи правда, що американцям таки вдалося взяти у полон прибульцiв i працювати з ними в наукових центрах НАСА?

- Є данi, якi свiдчать про те, що внаслiдок проведених надсекретних операцiй американцям вдалося захопити лiтальнi апарати разом з членами екiпажу. Знято документальний фiльм "Розтин чужопланетянина". На офiцiйному рiвнi його мають за фальшивку, але уфологи вiрять, що вiн достовiрний. 

Уфологи довели, що на територiї вiйськово-повiтряної бази у Райт-Патерсонi (США, штат Огайо), зберiгали уламки кораблiв прибульцiв, що зазнали катастрофу над територiєю США. За вiдомостями американських уфологiв, в ангарi 18-А при наднизькiй температурi й досi зберiгаються тiла прибульцiв. Пентагон i НАСА не пiдтверджували i не заперечували цих фактiв.

А вiйськова база "Area-51" США у рiзних джерелах згадується як полiгон для випробування чужопланетних технологiй. Нинi є досить точнi вiдомостi про неї. Можливо, якби було iнакше, цю базу й досi використовували б як полiгон, але тепер, мабуть, вона служить лише для вiдвертання уваги вiд iнших таких баз...

Припускають, що славнозвiсна технологiя "Стелс" та новiтнi лiтаки (F-117, B-2, SR-71) були розробленi з використанням чужопланетних технологiй. Та й чимало iнших надсучасних розробок американського вiйськово-промислового комплексу й не тiльки, мовляв, з'явилося не без допомоги позаземного розуму...

А що в Українi?

- Коли прибульцi вчащають на Землю? 

- Часи, коли активiзуються вiзити прибульцiв, називаються "фляпи". Над територiєю України iнтенсивний фляп спостерiгався в перiод з 1989 по 1991 рiк. Чому це вiдбувається? Однi вважають, що в певнi перiоди наша планета входить в тi зони простору, де не "дiє" звичайний, тривимiрний простiр. Iншi пояснюють це зближенням Землi i Марса, чи прив'язують до фаз Мiсяця (новий або повний). 

Багато свiдчень про НЛО i прибульцiв зiбрано пiд час воєн, випробування зброї масового знищення, випробувальних польотiв лiтальних апаратiв, запускiв космiчних кораблiв, пiд час соцiальних заворушень. Як правило, очевидцi бачать неземних iстот у вечiрнi години.

- А в Українi, крiм уфологiв, є спецiальна служба, яка вiдстежує вiзити прибульцiв?

- Українськi офiцiйнi установи почали виявляти зацiкавлення НЛО у 1979 роцi. Ось цитата з листа Українського управлiння гiдрометеорологiї та контролю за природним середовищем (№ ОПО-1104/3-М вiд 30.07.1979 року): "У разi спостереження надзвичайних явищ, а також їх впливу на навколишнє середовище i живi органiзми, iнформацiю надсилати одразу". 

Та, мабуть, цiєю проблемою офiцiйнi спецiальнi служби цiкавилися й ранiше. А наприкiнцi 1995 року в iнтерв'ю пресi начальник Головного гiдрометеорологiчного центру Збройних сил України заявив: наказом мiнiстра оборони збiр iнформацiї про НЛО покладено саме на цей центр.

- Чи є в Українi мiсця, якi облюбували прибульцi?

- Ними вважаються Карпати, Кримськi гори, пiвнiчний схiд Кiровоградської областi, бiля села Любомирки (неподалiк село Суботiв, маєток Богдана Хмельницького, гайдамацький Холодний Яр, а в степах - скiфськi могили), Громовище - галявина бiля села Купище пiд Коростенем на Житомирщинi (ученi кажуть, що тут була колись високорозвинута цивiлiзацiя), Бiлгород-Днiстровська фортеця (Акерман), Хортиця - легендарний острiв запорожцiв, Лиса гора в Києвi (на правому березi Либiдi), Чорнобильська зона...

- Що ви порадите тим, хто мав контакт з прибульцями, але боїться про це зiзнатися?

- Я раджу неодмiнно повiдомити про це уфологiв. В Iнтернетi на уфологiчних сайтах є спецiальнi анкети для таких випадкiв. Треба тiльки якнайкраще пригадати всi подiї (дату, час, мiсце, особливi умови контакту), викласти їх без прикрас чи замовчування навiть найнеприємнiших чи найiнтимнiших подробиць, знайти й опитати можливих свiдкiв для точнiшого вiдтворення надзвичайної подiї. Якщо контактеровi важко згадати деякi деталi, можливе застосування гiпнозу.

Четвер, 28 липня, 2005 СПЕЦТЕМИ, "Прибульцi теж цiкавляться Україною", газета "Експрес"Источник: http://www.expres.ua/articles/2005/07/28/538/
© Украина Аномальная
При копировании материала ссылка на источник обязательна
Категория: уфология (раритет) | Добавил: ufodos (11.02.2009) | Автор: Надiя БОДНАР Просмотров: 6100
похожий материал


Всего комментариев: 3
написал: Антон Анфалов (23.10.2009 14:51)
0  
Це -безглузді, ЦІЛКОВІТО БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІ та необгрунтовані теревені. ГАНЬБА!!!!!! ПОБРЕХЕНЬКІ...

написал: сергей (23.01.2010 23:46)
0  
нло 5-6 шт пролетело над донецком высоко в день конституции но народ делал сьемки скинте пж-та в инет

написал: сергей (23.01.2010 23:58)
0  
фильтр на серьезные сообшения автоматический по ключевым словам стоитДобавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]